Karma, erfelijkheid en talent

Hoe verhoudt nu de wet van karma zich tot de fysieke erfelijkheid? De lichamelijke erfelijkheid speelt een grote rol. We weten dat we bepaalde eigenschappen van de ouders en de voorouders in de zoon weer vinden; bijvoorbeeld in de familie Bach waren in 250 jaar 28 belangrijke musici. Bernouilli (niet te verwarren met Berini, dat was een belangrijke bromfietsbouwer ;-)) was een eminent wiskundige, en acht belangrijke wiskundigen volgden in zijn familie. Dat is alles erfelijkheid – zegt men; maar dat is maar ten dele waar. Om bijvoorbeeld een musicus van belang te worden, daartoe behoort niet enkel dat men in de ziel de muzikale aanleg heeft gevormd, maar men moet ook lichamelijk een overeenkomstig goed oor hebben. Wat nu zuiver lichamelijk is in de familie van musici, de fijne gehoororganen, dat wordt overgeërfd van de ouders op het kind.

In een familie waarin veel muziek wordt beoefend, zijn er dus goede, voor de muziek gevormde oren. Als zich nu een ziel met sterk ontwikkelde aanleg voor muziek belichaamt, dan is het begrijpelijk dat zij niet in een familie wordt geboren, waarin helemaal geen muziek bedreven wordt – dan zou ze moeten verkommeren -, maar daar waar bijpassende fysieke organen aanwezig zijn. Het stemt dan zeer goed samen met de karmawet. Hetzelfde kan het met de morele moed zijn. Vindt een aanleg daartoe niet het geschikte bloed, dan verkommert zij.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 28 augustus 1906 (bladzijde 71-72)

Advertentie

37 gedachtes over “Karma, erfelijkheid en talent

  1. GA 55 heb ik nog niet zo lang geleden geheel gelezen in het Duits, dus ook die voordracht die je hier noemt, maar zoals zo vaak bij mij heb ik er totaal niks van onthouden. Sinds september vorig jaar gebruik ik drie medicijnen voor bloedverdunning en tegen hoge bloeddruk. Ik vraag me wel af wat dat eigenlijk voor invloed heeft, niet lichamelijk, maar geestelijk. Daarom ga ik die voordracht eens opnieuw lezen, misschien wordt er wat meer duidelijk.

   1. Deze onderzoeks- en levensvraag kan ik me levendig voorstellen Ridzerd. Misschien zou je hem (ook) kunnen voorleggen aan een goede antroposofische arts? Wellicht per e-mail?

   2. Ja, zou kunnen, John. Jammer genoeg is de antroposofische arts die ik had, in 1998 of 1999 gestopt als huisarts en gaan werken in de Olmen Es te Appelscha.

   3. Ja, hij is ook nog wel gewoon in Sneek bereikbaar, want hij woont hier nog steeds. Hij houdt hier geloof ik ook nog wel incidenteel consult, naast zijn werk in Appelscha.

 1. leonieheine

  In onze tijd valt het mij op dat er zeer veel kinderen prachtig kunnen zingen.
  Het komt ook voor dat er musici zijn die uit een onmuzikale familie komen en toch hun talent hebben kunnen ontplooien.
  Families waar totaal geen interesse was in muziek.
  In onze familie waren de ouders totaal niet cultureel onderlegd.
  De kinderen daarentegen schilderen, zingen en zijn op vele vlakken creatief.
  Kan het niet zijn dat deze talenten vrijer geworden zijn van de bloedstroom?

  1. Scherpe observatie en goede vraagstelling Leonie. Denk dat dit onder andere te maken heeft met onontwikkeld potentieel, conditionering, dagelijkse plichten en preoccupatie. De ontwikkeling van bevolkingen kan tegenwoordig in relatief kort tijd een snelle en hoge vlucht nemen. Dat is dan uitgemond in meritocratische of misschien beter gezegd semi meritocratische samenlevingen. Neem de industriële revolutie en alles wat daarna volgde. De toenemende urbanisatie en verstedelijking ook. Vele boeren of boerenknechten die naar steden trokken, daar hun geluk begonnen te beproeven en van generatie tot generatie steeds meer emancipeerde. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. Rotterdam bijvoorbeeld. Mijn moeder (1926 geboren) uit een boerenfamilie uit het dorpje Fijnaart trok met haar familie naar Rotterdam. Van mijn vader (1912) weet ik dat niet, in ieder geval familiestroom Hardinxveen en Drechtstreken, maar dan sla ik misschien andere vertakkingen over. Stamboomonderzoek, wel heel interessant, is mij te tijdrovend.

   1. leonieheine

    “gebaseerd op zijn of haar verdiensten “google vertaling voor meritocratisch….kende het woord niet maar ben ook geen studie hoofd.
    De wetten van karma hebben altijd gegolden,
    losgekomen uit bloedverwantschappen…. ” en we zijn ook nog eens wereldburgers geworden” is de uitwerking in onze tijd kennelijk een andere.

   2. Bloedverwantschap. Huwelijken en voortplanting vinden over het algemeen niet meer binnen sibben en stammen plaats. En dat heeft zeker zijn diepere (ontwikkelings)zin.

   3. En ten aanzien van de historische, evolutionaire en menskundige betekenis (betekenis voor mensheid) van doorbreken en ontstijgen van loutere bloedbanden, niet langer cultiveren en in stand houden van bloedverwantschap, zie met name ook Steiners behandeling van historische verandering van huwelijksbanden, grootschalige beweging naar gemengde huwelijken, met verregaande consequenties voor de aard van het bewustzijn en de onderlinge morele verhoudingen van mensen. Zie bijvoorbeeld Nahehe en Fernehe (AnthroWiki).

   1. Helaas is het geen Youtubefilmpje Ridzerd. Daar had ik niet bij stilgestaan. Waarschijnlijk heeft de eigenaar hem direct op Facebook geplaatst en is hij alleen daar te bekijken. Fijne zondag nog!

 2. Nee, het gaat ook helaas niet lukken zie ik. Het is een video van Wilson Diogo de Araújo dat op Facebook geplaatst is door Anouk Smit. Bij een van de twee te bekijken als je lid bent van Facebook tenminste.

   1. leonieheine

    Dit onderstaande artikel…is best een overdenking waard.

    want een wonderkind duikt niet op uit het niets; het wordt gevormd door een onzichtbare intelligentie; die op een of andere manier (niemand weet nog precies hoe) besloten heeft het leerproces veel en veel sneller te laten verlopen dan normaal, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten, zelfs niet de omgeving. Het gezin Kissin was in het bezit van een piano, maar er zijn ook muzikale genieën geboren in gezinnen zonder muzikale achtergrond en wiskundige genieën in gezinnen zonder wetenschappelijke belangstelling. Toch slagen ze er op een of andere manier feilloos in hun talent te laten ontwikkelen. De geest vormt de hersenen en niet andersom. De intelligentie die door jou heen stroomt, maakt je tot wat je zult zijn.

    Een heel enkele keer wordt een super wonderkind geboren, wiens vermogens zich niet beperken tot een bepaald talent maar alle vormen van mentale activiteiten omvatten; men schat dat deze kinderen behoren tot de groep mensen met de allerhoogste IQ, ongeveer 0,0025 procent van de wereldbevolking. Een voorbeeld uit onze tijd is een jongen die het alfabet kon opzeggen voordat hij een jaar oud was en op de leeftijd van anderhalf jaar boeken kon lezen en uit zijn hoofd kon opzeggen. Zijn geest bleek qua kennis omnivoor te zijn, zodat hij alle klassen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school had afgerond toen hij acht was. ‘Ik wist dat mijn kind me intellectueel boven het hoofd zou groeien’, zei zijn moeder. ‘Ik wist alleen niet dat het zou gebeuren toen hij zes was’.

    Wonderkinderen vertonen echter niet de onverklaarbaarste vorm van genialiteit: die eer is voorbehouden aan de ‘Idioot Savants’, mensen met een ernstige geestelijke handicap die tegelijkertijd over uitzonderlijke vermogens blijken te beschikken. Een Idioot Savant is geen volledig genie. Meestal staat één helder kanaal; naar een diep niveau van het geestveld open en is hij op andere terreinen in evenredige mate onontwikkeld. Een Idioot Savant kan bijvoorbeeld lange getallen onmiddellijk met elkaar vermenigvuldigen, de naam van de dag van de week noemen over perioden van duizend jaren in verleden en toekomst of zelfs vierkantswortels beter berekenen dan een computer, maar is tegelijkertijd niet in staat de eenvoudigste woorden te lezen of gepast geld uit zijn portemonnee te halen voor een buskaartje.

    Zie de documentaire van de Engelse programmamaker Louis Theroux over Autisme,

   2. De documentaires van Louis Theroux schijnen nogal spraakmakend te zijn. Zelf heb ik er tot op heden toe nog geen één van bekeken. Niet aan toegekomen. Je kunt natuurlijk niet alles (direct) bijhouden. Zeker ook ik niet. Beter ook om dat niet te willen. Is gewoonweg onmogelijk. Theroux’ eerdere documentaires, inclusief die over autisme, vallen geloof ik niet meer na te bekijken via internet. Zelf schreef ik zijdelings over dit onderwerp een tijd geleden in een stuk over het edele schaakspel met de zoomlens gericht op schaakgenie Magnus Carlsen, die zelf stelt dat hij zichzelf ondanks zijn gaven die zich reeds op jonge leeftijd manifesteerden toch niet als eermalig wonderkind beschouwt. Zie: Imagine: spielerisch to be honest (Cahier, 16-1-2013) Wil daar nog steeds een keer op inhaken in de reactieruimte onder dat blogbericht op een nieuwsmededeling dienaangaande van Michel Gastkemper hierover, maar dat is er nog steeds niet van gekomen.

 3. Destijds was sprake van ene Gregory Smith een amerikans wonderkind,dat later president wilde worden. Hij kreeg zoveel belangstelling dat zijn website gesloten werd. Ben benieuwd hoe het nu met hem is zoveel jaar later.

 4. Ik denk dat dit vandaag vooral dankzij de promotie van Annelies Rehbergen komt Ridzerd, zie deze Facebook pagina van haar, waarmee ze onder andere Facebook Vrije School attendeert op het Steinercitaat van gisteren van jou: Facebook pagina Annelies Rehbergen.

  Mijn Facebook bereik is niet zo groot. Twaalf zogeheten vrienden, die (kunnen) zien verschijnen wat ik plaats op dat platform.

  1. Tjonge, dat wist ik helemaal niet, John. Leuk dat Annelies Rhebergen er op attent maakt en er zo positief over is. Zelf doe ik niet veel op Facebook en de antroposofie hou ik daar ook grotendeels buiten. Ik heb er wel een link naar mijn weblog staan, maar meer ook niet.

 5. Tenslotte van mijn kant nog dit over dit onderwerp. Dit Steinercitaat van vandaag heeft in ruimer verband ook te maken met het menselijk temperament. Steiner behandelt één en ander inzichtelijk in zijn geschift Raadsels van het menselijk temperament (Google Books). Zie op die webpagina met name meer van een deel van zijn opmerkingen, notities, over erfelijkheid, aanleg en bijvoorbeeld ook genialiteit.

 6. leonieheine

  Citaat van John,
  Steiners behandeling van historische verandering van huwelijksbanden, grootschalige beweging naar gemengde huwelijken, met verregaande consequenties voor de aard van het bewustzijn en de onderlinge morele verhoudingen van mensen.

  Dit is een interessante….met name het huwelijk .Het feit dat er zoveel scheidingen zijn laat zien dat de mens ook daar een andere weg in zoekt.
  Veelal zijn de verwachtingen in een huwelijk hooggespannen en vervult van illusies. De liefde laat zich niet ketenen door een huwelijk maar heeft ruimte en vrijheid nodig om zich te kunnen ontplooien.
  Een huwelijk dat zich verbonden weet op basis van een geestelijke ontwikkeling ,heeft de mogelijkheid de weg te begaan in vrijheid en dat is liefde in de breedste zin van dat woord.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s