Velen zeggen: Wat moeten wij met die hogere kennis? (1)

De inzichten van de hogere werelden brengen ons impulsen en krachten voor het leven, en hierdoor wordt moraliteit gevestigd. Schopenhauer zegt: ‘Moraal preken is gemakkelijk, moraal vestigen is moeilijk.’ Zonder een werkelijke basis zal men zich de moraliteit toch nooit echt eigen maken. Veel mensen zeggen: Wat moeten wij met die hogere kennis, als we maar goede mensen worden en morele principes hebben! – Maar op den duur zal geen moraalpreek een effect hebben, wel echter zal de kennis van de waarheid de goede moraal bewerkstelligen. De moraalpreker lijkt op een mens die de kachel zijn plicht om te verhitten en te verwarmen voorpreekt, maar hem echter geen kolen geeft. Wil men moraal vestigen, dan moet men de ziel brandstof geven, en dat gebeurt door de kennis van de waarheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 95 – Vor dem Tore der Theosophie – Stuttgart 23 augustus 1906 (bladzijde 23)

Wordt vervolgd