Reïncarnatie – Begin en einde

Het is een onjuiste voorstelling als de theosofen geloven, dat de reïncarnatie geen begin en geen einde heeft. De reïncarnatie is begonnen in de Lemurische tijd en zal in het begin van het zesde aardetijdperk ook weer ophouden. Het is slechts een bepaalde tijd in de aarde-evolutie, waarin de mens reïncarneert. Voorafgegaan daaraan was een overwegend (Duits: überaus) geestelijke toestand, die geen wederbelichaming nodig maakte, en hierop volgen zal weer een geestelijke toestand, die ook geen wederbelichaming vereist.

Bron: Rudolf Steiner – GA 93 – Die Tempellegende und die Goldene Legende – Berlijn 23 mei 1904 (bladzijde 25)

P.S. Volgens de antroposofie verloopt de aardeontwikkeling in zeven tijdperken van elk duizenden jaren. We zijn nu in het vijfde aardetijdperk, dat begonnen is na de ondergang van het vierde aardetijdperk, genaamd Atlantis, in het jaar 7227 v.Chr. Het derde aardetijdperk heette Lemurië, het tweede Hyperborea en het eerste Polaris. Het zesde aardetijdperk zal beginnen na de ondergang van ons huidige tijdperk in het jaar 7893.