Ontwerp slachthuis

Ingenieur Englert, de directeur van de Bazeler bouwvereniging, hielp Steiner bij de uitvoering van het eerste Goetheanum. Hij vertelt over een gesprek met Steiner: ‘Ik zei hem, dat de heren van de bouwvereniging, die tegen de antroposofie zijn, mij tegelijkertijd, om mij te ergeren, de leiding van de bouw van een stedelijk slachthuis wilden opdragen, wat ik vanzelfsprekend afwees.’ Maar Rudolf Steiner had geantwoord: ‘Zolang er vlees gegeten wordt, moeten er ook slachthuizen gebouwd worden, en het is toch een interessante opgave, een slachthuis werkelijk praktisch te bouwen.’

Bron: Sie Mensch von einem Menschen! Rudolf Steiner in Anekdoten door Wolfgang G. Vögele (bladzijde 134)

43 gedachtes over “Ontwerp slachthuis

  1. Nee, ik denk dat hij er ook toen al niet zo gecharmeerd van was, en dat is dan nog eufemistisch uitgedrukt. Dat is wel een understatement, John.
   Wat een moeilijke woorden, ik lijk Hugo Verbrugh wel. 😉

   1. Met zulk taalgebruik ga je een über-filosofisch-wetenschappelijke kant op Ridzerd. Waar gaat dit over? Nee hoor gekheid, laat iedere vogel zingen zoals hij gebekt is. Ja ik houd wel van een zeker (Brits) gevoel voor ironie.

   1. Beste Ridzerd,
    Louise Fresco heeft vanuit biologisch(-dynamische) hoek de wind van voren gekregen over haar opvattingen in dezen. En met haar twee andere exponenten op dit gebied, Aalt Dijkhuizen en Rudy Rabbinge. De belangrijkste reacties zijn die van Bavo van den Idsert van Bionext: http://www.bionext.nl/zakelijk/wetenschappers-op-de-bres-voor-de-bio-industrie-heel-erg-retro, en van Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut: http://www.louisbolk.org/uploads/images/Opinieartikel%20Biologische%20landbouw%20innovator%20voor%20ecologisch%20duurzame%20voedselvoorziening%2017%20januari%202013%20def.pdf.
    Ik heb de problematiek ook verschillende keren ter sprake gebracht, bijvoorbeeld op 13 januari: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2013/01/catechismus.html en op 20 januari: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2013/01/halve-maan.html.
    Je zult wel weer toestemming moeten verlenen om deze reactie te plaatsen, met die vele links…

   2. Beste Michel, ik heb het even nagekeken bij Instellingen; als er meer dan 5 links in de reactie staan, dan moet ik eerst toestemming verlenen.
    Bedankt weer voor de links, ik heb ze nog niet gelezen, het valt mij op dat jij en ook John Wervenbos ontzettend veel opnemen, ik kan de hoge vlucht van jullie tomeloze activiteiten vaak niet volgen.

 1. Haike

  Steiner kwam niet zelf met de Biologische-Dynamische land, en tuinbouw. Dat was op vraag van een aantal mensen die toen al, verontrust waren over de gang van zaken in de Agrarische sector.

  Dat zelfde geldt ook voor de Christengemeenschap, een aantal verontruste Priesters uit de Katholieke kerk, kwamen naar Steiner toe om te vragen of er geen tegenwicht kon worden geboden voor wat daar gebeurde.

  Het meeste is op VRAAG ontstaan en niet op initiatief van Steiner. Hij benadrukte dat ook, vraag aan me wat we kunnen doen. Lijkt me een wezenlijk verschil.

  1. Beste Haike,
   Dat is een misverstand (dat je hier trouwens al eens eerder hebt geuit), dat het priesters uit de katholieke kerk waren die Steiner vroegen om vernieuwing van het religieuze leven. Integendeel: het waren vooral jonge studenten theologie van lutheraanse snit, dus protestants, met als belangrijke voorman de oudere predikant Friedrich Rittelmeyer. Ik geloof zelfs dat er geen enkele katholiek bij de kring van 45 oerpriesters van de Christengemeenschap heeft gezeten. Zij allen waren gewend aan een zuivere woorddienst zonder franje; dat Steiner nu met een cultus aan kwam zetten, was voor hen een grote omslag waar zij eerst aan hebben moeten wennen.

   1. Haike

    Dat is goed dat je dat recht zet. Ik reageer op een misverstand en plaats er zelf een. Stapel op stapel dus. Dank je wel. Maar waar het mij om ging is dat Steiner vanuit een vraag een thema ter hand nam, das een cruciaal verschil, en deed hij niet voor niks, volgens mij. Wat betreft Louise Fresco, ik wist daar een discussie over liep, maar die heb ik verder niet gevolgd. Maar nu ga ik al die links wel doorspitten! Nogmaals dank!

   1. Haike

    Het spijt me maar meer kan ik er niet van maken; Steiner kwam niet met “zijn” Biologisch-Dynamische land en tuinbouw.

   2. Haike jij legt dat erin. Doch dat laat ik me niet aanleunen. Want zo beperkt is het door mij namelijk niet bedoelt. Dat geef ik ook aan in mijn daaropvolgende reactie. Zo simpel is het.

   3. Haike

    Ik leg nergens wat in, ik lees. En dat goed lezen op zich al een vak is, en dat ook ik daar wel eens een uitglijder in maak, zal ik ook nooit ontkennen. Maar in dit geval haal ik het niet uit jouw tekst.

    Jij schrijft (legt erin) dat ik er iets inleg, om het maar iets minder simpler te maken. Maar we kennen elkaar alleen via letters die op een scherm binnen komen. Lijkt me een iets te smalle basis om te kunnen constateren hoe een ander functioneert.

    Dat je intentie verder een goede is, is me aan de hand van alle teksten die ik van jou hand onder ogen heb gezien, me wel duidelijk geworden, dus dat behoeft verder geen discussie wat mij betreft. In die zin probeer ik je niks aan te wrijven, dus hoef jij je ook niks te laten aanleunen. 😊

   4. Haike, uiteraard ga ik over wat ik zelf denk en gedacht heb. Ook bij opschrijven van zaken. En dat blijft zo. Jij kunt niet in die gedachten kijken. Zeker ook niet vanaf een beeldscherm. Het woord ‘zijn’ stond en staat in een context zoals aangegeven in mijn tweede daaropvolgende reactie. Zo eenvoudig is het. Echt goed lezen, veronderstelt bij interactie ook een overgang van technisch naar begrijpend lezen, intertekstueel.

  1. Dat klinkt wel heel crimineel, Kees, ‘over een mogelijk verleden’…! Paul Heldens heeft er goed aan gedaan dit zo extensief uiteen te zetten. Praatjes en speculaties zijn er voldoende, om van de laster nog maar te zwijgen. Hoewel het aan de andere kant ook weer tricky is, omdat het verkeerde beelden kan oproepen. Maar beter openbaarheid dan geheimzinnigdoenerij. Je kunt immers ook in alle openheid laten weten waar je staat, dan bepalen anderen wel of ze daarin kunnen meegaan of niet. En zo niet, ook geen man overboord.

 2. Ik denk dat het weer een misverstandje is 😉 Zelf kan ik niet verifiëren of deze incarnaties kloppen, ik weet die van mezelf niet eens! 🙂 en aan de integriteit van iemand die informatie uit diverse bronnen heeft samengesteld twijfel ik absoluut niet. Maar ik meen wel dat men voorzichtig moet zijn met incarnaties van andere mensen. Je weet vast nog wel wat er rondom Nicolaas de Jong allemaal beweerd werd. Op mijn website heb ik er trouwens ook aandacht aan besteed.
  http://antropocalypse.blogspot.nl/2012/10/wie-was-rudolf-steiner.html
  dus ik denk dat je mijn woorden -mogelijk- verleden in die kontext moet zien 😉

 3. Wat mij opvalt aan wat Englert hier zegt is dat dit hem werd opgedragen om hem te “ergeren”. Da’s toch best wel erg zielig en onprofessioneel van die “heren van de bouwvereniging” !!!

  1. Ja, dat zou wel zielig en onprofessioneel zijn, maar ik vraag me wel af of die heren dit werkelijk deden om hem te ergeren of dat Englert dit zelf alleen maar dacht. Ik vind het ook eigenaardig dat hij de opdracht kreeg van de heren van de bouwvereniging, waarvan hijzelf directeur was.
   In het Duits heet het overigens Baugesellschaft, maar ik weet niet precies wat dat inhoudt.

 4. Er is een discussie tussen Haike en John en er wordt o.a. gezegd dat we van elkaar alleen maar letters op een scherm zien. In dit verband is het interessant om te bekijken welke van de 12 zintuigen die de mens heeft eigenlijk aangesproken worden cq gebruikt worden bij discussies zoals deze. Ik denk veel meer dan alleen het oogzintuig, dat het computerscherm waarneemt.

  1. @Kees
   ‘Veel meer dan alleen het oogzintuig’, zeg je. Welke zintuigen zijn in dit verband van een bloggesprek (het waarnemen van de ander) relevant? Slechts een paar, lijkt me: ik-zin, woordzin, denkzin? Reuk, gehoor en smaak vallen af, evenals de tastzin, levenszin, bewegingszin, evenwichtszin, temperatuurzin. Die spelen wel een rol ten opzichte van jezelf achter je pc, maar niet ten opzichte van de door anderen geschreven ‘letters’ op het scherm, lijkt me.

  2. Haike

   Vanuit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) weet ik dat daar gezegd wordt dat tot op de dag van vandaag lichaamstaal de belangrijkste bron is van het communiceren, tussen personen. Ze stellen dat 93% lichaamstaal is, de rest is de stem. Lage stem, hoge stem, combinatie van laag spreken met een hoge snelheid, andersom etc. etc.

   Ook in de huidige Neuro psychologie wordt dat zo gezien, weliswaar gaan ze daar van iets andere percentages uit; 70/30% maar dat maakt in beide disciplines nog steeds 100%.

   Even los van het feit of dit een juiste zienswijze is, en of die percentages kloppen, kun je wel constateren dat je die waarnemingen via communicatie middelen als mail, en hier op het internet niet hebt. Dus ontvalt mij 100% communicatie als ik bovenstaande consequent probeer door te denken.

   Ze worden weer enigszins toegevoegd door het bijplaatsen van emoticons, wat volgens mij bedoeld is om een meerwaarde (positief/negatief) aan een tekst te geven. Wat al aantoont dat alleen een kale tekst niet genoeg informatie biedt over de schrijver zelf. Je kunt dus louter en alleen op een tekst afgaan zoals die daar geschreven staat, en meer informatie heb je niet, als bovengenoemde disciplines gelijk hebben in hun zienswijze.

 5. @Frans, in mijn opinie zijn 3 zintuigen kwalitatief gezien, niet quantitatief, ik-zin,denk-zin en taal-zin zijn hier heel belangrijk,hoewel een NLP ze niet schijnt te kennen zoals Soesman ze in zijn boek beschreven heeft. Ik acht het zelfs mogelijk,daar alle zintuigen ook nog eens met elkaar samenhangen,dat zelfs de evenwichtszin nog meedoet,daar je toch ook afwegingn maakt bij de interpretatie van een tekst en of je er warm of koud van wordt bijv. Spreekwoordelijk kun je zelfs bij een tekst onraad ruiken. In deze zin was mijn bovenstaande opmerking bedoeld. Waaraan merk ik dat iemand anders niet goed in zijn vel zit,die schrijft? Dit slechts als voorbeeld.
  @Haike, van NLP weet ikte weinig, gevoelsmatig had ik er nooit wat mee,daar ik het gevoel had dat programmeren,de P van nlp op de een of andere manier onvrij maakt. Ik ken eigenlijk alleen maar enthousiaste mensen als het erover gaat of ze het boek van Soesman gelezen hebben. Een simpel lijkend zintuig als de tastzin bijv. Wordt oneindig veel rijker als je je daar in verdiept, en zo ook met alle andere zintuigen.

 6. Ik denk dat het wel uitmaakt wie iets op welke wijze schrijft, dus ook de dynamiek en het referentiekader en paradigma van een schrijver is van belang; wat hem voor ogen staat bij schrijfteksten, actueel en/of meer potentieel. En dan van een schrijver naar een lezer. Hangt van kwaliteiten van een lezer af of hij wel of niet goed tussen regels van leesteksten door leest, boodschappen correct duidt of zichzelf of zijn speerpunten of stokpaardjes teveel als uitgangspunt neemt enzovoort.

  Denk verder dat taal-, denk-, en ik-zin (waarnemingsorganen gericht op de taal, de gedachten, en het ik van de ander), zeer belangrijke instrumenten kunnen vormen bij verstaan of niet verstaan en duiden van boodschappen en informatiestromen; zeker bij interactie, ook digitaal via internet. Niet iedereen heeft die zintuigen echter in gelijke mate ontwikkelt en ook niet iedereen maakt er, in welke mate ook ontwikkelt, zo optimaal mogelijk gebruik van.

  Bruno Skerath, auteur van het zeer verdienstelijke en interessante boekwerk De aardse en de kosmische mens – Een weg naar spiritueel inzicht voor de zoekende mens van vandaag (2012) schreef in dit boek over het onderhavige onderwerp iets interessants, dat stof tot overwegen biedt:

  Uit: Beschouwing 23: De toekomst van de Heilige Geest (slottekst)
  “Mensen houden hun gedachten niet voor zich. Ze willen ze mededelen aan anderen, ze willen ze verspreiden en uitwisselen. Filosofen, wetenschapslui, maar ook schrijvers en dichters publiceren ze, zeker sinds de drukpers werd uitgevonden. Zij nemen kennis van elkaars werken, gaan de confrontatie ermee aan, beoordelen ze, bestrijden ze of bouwen erop voort… of gaan eigen wegen. Zoals de Fransen zeggen: du choc des idees jaillit la lumiére. Dat alles mogen we beschouwen als gesprek in de meest uitgebreide en de meest verheven zin.
  Maar om een gesprek te kunnen voeren moeten we elkaars gedachten kunnen waarnemen. En dat is een gave van de Heilige Geest, een gave die met het Pinkstergebeuren een nieuwe dimensie heeft gekregen.
  Daarmee werd een teken gezet voor de toekomst.
  Rudolf Steiner deelt ons me dat er een tijd zal aanbreken, waar we allen over die bekwaamheid zullen beschikken. Hij wijst er verder op dat het zich vandaag al begint aan te kondigen.
  Voorlopig moeten we het nog stellen met de bemiddeling van spraak, geschrift en mimiek. Via die internetmedia moeten we telkens trachten de daarachter liggende gedachten te vatten. Dat gaat gepaard met veel moeite, met veel twijfel, met misvattingen en onbegrip. Maar eens zullen die intermedia doorzichtiger worden voor de gedachten zelf.
  Er zal een periode van toenemende verstandhouding aanbreken en die zullen we te danken hebben aan de werkzaamheid van de Heilige Geest. Laten we daar met Pinksteren eens extra aan denken.”

  Boek van Soestman is inderdaad voortreffelijk, maar het is zeker ook waardevol om Steiners uitweidingen over de twaalf zintuigen goed door te nemen.

  1. Haike

   Dat is een mooie toekomst, maar hij zegt ook wat geduchte tegenstanders zijn, de typemachine en de film, beide nu verenigt in de laptop. Zie het artikel van Mathijs van Alstein, priester van de Christengemschap in Zeist. Motief no 167, November 2012, blz 4.

 7. Pingback: Ontwerp Slachthuis | De grote Rudolf Steiner Citatensite

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s