Nuchterheid

Wie niet het zekere weten in zich draagt, dat hij zo nuchter, zo wetenschappelijk denken kan als de meest nuchtere astronoom, planten- en dierenonderzoeker, die zou in dingen van het geestelijke leven, in mystieke kennis slechts een leerling, geen leraar mogen zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 34 – LUCIFER- GNOSIS – 1903 (bladzijde 35)