2012 – Samenvatting van mijn blog door WordPress

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 47.000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 11 Film Festivals

Click here to see the complete report.

Tolerantie (2-slot)

Het is veel krachtiger om te kunnen luisteren, terwijl de ander spreekt, dan hem in de rede te vallen. Dat geeft een heel ander onderling begrip. U voelt dan alsof de ziel van de anderen u verwarmt, verlicht, als u haar met absolute tolerantie tegemoettreedt. Niet alleen de vrijheid van de persoon moeten we gunnen, maar volledige vrijheid, ja zelfs de vrijheid van de vreemde mening moeten we op waarde schatten. Dit is slechts een voorbeeld van de vele: Degene die de ander in de rede valt (Duits: ins Wort fällt), die doet vanuit een spirituele wereldbeschouwing bekeken iets wat lijkt op het aan de ander fysiek een schop geven. Brengt men het zover om te begrijpen dat het een veel sterkere beïnvloeding is om iemand in de rede te vallen dan hem een schop te geven, pas dan komt men ertoe de broederlijkheid tot in de ziel te begrijpen, dan wordt het een feit.

Bron: Rudolf Steiner – GA 54 –  Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn 23 november 1905 (bladzijde 196-197)

Tolerantie (1)

Tolerant zijn betekent in geesteswetenschappelijke zin nog iets anders dan wat men daar gewoonlijk onder verstaat. Het betekent ook de vrijheid van gedachten van de anderen te achten. Een ander van zijn plaats wegduwen is een lompheid; als men echter met gedachten hetzelfde doet, dan komt het in niemand op dat dit een onrecht is. We praten weliswaar veel over respect voor de vreemde mening, maar zijn echter niet geneigd dit voor ons zelf te laten gelden. Een woord van een mens heeft voor ons bijna geen betekenis, men hoort het en heeft het toch niet gehoord. We moeten echter leren met de ziel te luisteren, we moeten de intiemste dingen met de ziel kunnen vatten. […] We moeten dus onze mening onderdrukken, om de ander geheel te horen, niet alleen het woord, maar zelfs het gevoel, ook dan wanneer in ons het gevoel opkomt, dat het onjuist is wat de ander zegt.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 54 –  Die Welträtsel und die Anthroposophie – Berlijn 23 november 1905 (bladzijde 196)

De weldaad van het karma (2-slot)

Als de mogelijkheid om boven de fouten uit te stijgen er niet zou zijn, dan zou de mens tenslotte in zijn fouten verzinken. Daarom is de weldaad van het karma gekomen. Wat betekent deze weldaad voor de mensen? Is karma iets waarvoor de mens bevreesd zou moeten zijn, waarvoor de mens zou moeten huiveren? Nee! Karma is een macht waarvoor de mens eigenlijk de wereldordening dankbaar zou moeten zijn. Want karma zegt ons: Heb je een fout begaan – God laat zich niet bespotten! Wat je gezaaid hebt, moet je ook oogsten. Deze fout veroorzaakt dat je hem verbeteren moet; dan heb je hem uit je karma verdelgd en kan je weer een stuk voorwaarts gaan. Zonder karma zou onze vooruitgang in de menselijke levensloop onmogelijk zijn. Karma bewijst ons de weldaad, dat wij elke fout weer goed moeten maken, dat wij alles wat wij verkeerd (Duits: rückwarts) gedaan hebben, weer teniet moeten doen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn 22 maart 1909 (bladzijde 246)

De weldaad van het karma (1)

Met elke fout, met elke leugen, met elke illusie zetten we ons een hindernis voor de vooruitgang in de weg. We zouden steeds achteruit gaan in onze vooruitgang als we ons hindernissen in de weg zetten door dwaling en zonde, als we niet in staat zouden zijn, dwalingen en zonden te corrigeren, dat wil zeggen: we zouden in waarheid het mensendoel niet kunnen bereiken. Het zou onmogelijk zijn dat wat het mensendoel is, te bereiken als niet de tegengestelde krachten, de krachten van het karma, zouden werken. Bedenk eens, u begaat een of ander onrecht in een leven. Dit onrecht, dat u hebt begaan, betekent, als het zo in uw leven blijft staan, niet minder dan dat u de stap die u voorwaarts zou hebben gedaan, als u dat onrecht niet begaan zou hebben, verloren heeft. En met ieder onrecht zou u een stap verliezen.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn 22 maart 1909 (bladzijde 246)