Muziek

Zou het gevoel voor muziek bij iemand geheel mankeren, dan zouden bepaalde aspecten van het wereldbestel voor hem ten enenmale verborgen blijven.

Bron: Rudolf Steiner – De opvoeding van het kind in het licht der antroposofie – GA 34 – 1907 (bladzijde 309-344)

Dit citaat plaatste ik eerder op 24 mei 2011.