Getransformeerde woede

Woede die overwonnen, die gelouterd wordt, verandert in liefde en mildheid. […] Getransformeerde woede is liefde. […] De woede, die de perken niet te buiten gaat, heeft de functie de mens tot de liefde te brengen; we zouden kunnen zeggen, dat de woede opvoedt tot liefde.

Bron: Rudolf Steiner – Metamorfosen van het zielenleven – GA 58 – München 5 december 1909

Meer uitgebreid plaatste ik deze teksten op 3 mei 2011.