Een heel ander soort botox

Liefde voor alle wezens, sympathieontwikkeling zorgt voor een jeugdig blijvend fysiek lichaam. Een van haat vervuld leven, dat vol antipathie voor andere wezens is, dat op iedereen kritiseert en moppert en zich overal van terug zou willen trekken, bewerkt door deze neigingen een lichaam dat vroeg veroudert en rimpels krijgt. Zo dragen de neigingen en hartstochten van een leven zich over op het fysieke lichaam van de volgende incarnatie.

Bron: Rudolf Steiner – GA 99 – Die Theosophie des Rosenkreuzers – München 30 mei 1907 (bladzijde 66-67)