Ik heb er altijd naar gestreefd enkel de feiten te laten spreken

U weet uit mijn voordrachten dat ik niet graag mijn meningen naar voren breng. De persoonlijke meningen van een individu hebben in principe eigenlijk weinig waarde. Ik heb er altijd naar gestreefd, ook op het gebied van de geesteswetenschap, louter de feiten door zichzelf te laten spreken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 125 – Wege und Ziele des geistigen Menschen – München 26 augustus 1910 (bladzijde 71)

Zie ook: Meningen zijn onbelangrijk