Het is zinvol de weg te weten…

Stel, iemand aanvaardt de geesteswetenschap, maar wil de weg tot hoger inzicht zelf niet gaan in deze incarnatie. Ook voor hem is het zinvol, als hij zich er een voorstelling van maakt hoe die bovenzinnelijke kennis gewonnen wordt. Hij kan daardoor een inzicht krijgen, zoals een chemicus een waarheid aanneemt, doordat hij zich het experiment laat beschrijven, waarmee de betreffende kennis wordt gewonnen, ook als hij dat experiment zelf niet heeft gedaan.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Zürich 15 januari 1912 (bladzijde 56)