Ontwikkelingshindernissen

Wat de mens in zijn fysieke leven ervaart, is van waarde voor hem omdat hij op de weg van die belevenissen zich steeds hoger en hoger ontwikkelt, door wat hij op aarde verricht. Dat is het wezenlijke. Aan de andere kant doen er zich voor de mens tussen geboorte en dood talrijke aanleidingen voor, om hindernissen voor de ontwikkeling te scheppen. Daartoe behoort alles wat door ons doen de medemensen schade berokkent. Elke keer als wij ons op kosten van onze medemensen een of andere egoïstische voldoening verschaffen, of iets zelfzuchtigs ondernemen dat echter samenhangt met en ergens ingrijpt in de wereld, scheppen wij een hindernis voor onze ontwikkeling. Wij geven iemand een klap: de lichamelijke en morele smart van die mens is voor onze ontwikkeling een obstakel. Deze ontwikkelingsbelemmering zou ons voor alle volgende tijden en levens aan blijven hangen, als wij het niet uit de wereld zouden helpen. De mens ontvangt nu in de tijd van het kamaloka (ook wel genoemd: oord der begeerten, vagevuur, louteringsvuur) een impuls deze ontwikkelingshindernissen uit de weg te ruimen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 109 – Das Prinzip der spirituellen Ökonomie im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen – Boedapest 6 juni 1909 (bladzijde 187-188)

Zie ook: Vivisectie

P.S. Het komt er dus kortweg gezegd op neer dat een mens die een ander mens (of dier) schade of leed berokkent, zichzelf ook schade of leed berokkent. En dat alle leed die men in het aardse leven berokkent aan anderen, na de dood omgekeerd wordt beleefd, met andere woorden: als men iemand heeft mishandeld of zelfs vermoord of op een of andere wijze leed heeft veroorzaakt, dan beleeft men dit na de dood alsof men zelf wordt mishandeld of vermoord, dus men beleeft dan zelf wat het slachtoffer heeft beleefd. Stel nu eens dat alle mensen – het zal waarschijnlijk nooit gebeuren -, maar stel nu eens dat alle mensen hiervan overtuigd zouden zijn, zou de wereld er dan niet heel anders uitzien? Zou er dan niet zeer veel misdaad uit de wereld verdwijnen? Ik denk dat er geen enkel idee of inzicht bestaat, waar zo’n krachtige morele impuls van uitgaat als van deze waarheid.