Cocaïne: nog veel schadelijker dan alcohol

Men kan de alcohol wel verbieden, maar ziet u, dan treden merkwaardige verschijnselen op. U weet immers bijvoorbeeld, dat vandaag de dag de mensen in vele delen van de aarde ertoe zijn gekomen de alcoholverkoop te beperken of geheel te verbieden; maar ik maak u erop opmerkzaam wat voor een kwaad er in de laatste tijd is opgekomen: het cocaïnegenot namelijk, dat ook door de mensen gebruikt wordt om zich te verdoven. En ten opzichte van wat cocaïneconsumptie teweegbrengt, vooral aan vernietiging van de menselijke voortplantingskrachten, is alcohol nog goud! […] Al aan de uiterlijke symptomen kunt u zien hoeveel schadelijker het cocaïnegebruik is dan het alcoholgebruik. Als iemand door alcohol delirium tremens krijgt, dan uit zich dit door een soort vervolgingswaan. Hij ziet overal muizen, die hem achtervolgen. Als iemand echter cocaïne gebruikt, dan komen overal slangen uit zijn lichaam! […] Eerst verdooft hij zichzelf – dat is aangenaam, dat is een soort van wellust -, maar als hij dan langere tijd cocaïne geconsumeerd heeft, dan ziet het eruit alsof er overal slangen uit zijn lichaam komen, en hij loopt nu snel om weer cocaïne te genieten, zodat de slangen voor een tijdje stoppen. Want de angst die hij voor de slangen heeft, is nog veel groter dan de angst die hij voor de muizen heeft bij het delirium tremens.

Bron: Rudolf Steiner – GA 348 – Über Gesundheit und Krankheit – Dornach 8 januari 1923 (bladzijde 225-226)

17 gedachtes over “Cocaïne: nog veel schadelijker dan alcohol

 1. Drugs oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op een niet onbelangrijk aantal (niet alle) mensen. Ook dat begint natuurlijk vaak al in de pubertijds- en adolescentiefase. Tegenwoordig wisselen gebruikers dienaangaande ook ervaringen uit op internet. Neem bijvoorbeeld: Drugsforum – Het enige echte forum over drugs!.

  Wat cocaïne betreft, inhakend op bovenstaand tekstcitaat, zie onder andere: cokepsychose (cocaineinfo.nl) en beestjes onder je huid (cocaineinfo.nl).

  1. Wat slangen aangaat zie de volgende alinea’s onderdeel van de webpagina: Cocaïne en crack verslaving (menselijk-lichaam.com)

   “Cocaïne werd in 1844 voor het eerst in pure vorm geïsoleerd. Aanvankelijk werd er weinig aandacht aan besteed. Een Duitse legerarts, Theodor Aschenbrandt, kreeg een hoeveelheid cocaïne in zijn bezit en deelde het uit onder Beierse soldaten die hun herfstoefeningen hielden. Hij rapporteerde een verhoging in het vermogen van de soldaten om vermoeidheid te weerstaan.”

   “Een gretig lezer van dr. Aschenbrandts verslagen was een arme, 28-jarige Weense neuroloog, dr. Sigmund Freud. Een aantal bevindingen van Freud inzake cocaïne als psycho-actieve drug werden bevestigd door
   atere onderzoeken. Verder onderzoek bracht aan het licht dat herhaald gebruik van grote doses cocaïne een typische paranoïde psychose veroorzaakt bij bijna alle gebruikers en dat de neiging om te veel cocaïne
   te gebruiken of te misbruiken veel voorkomt. Het waanbeeld dat mieren, insecten of
   slangen over of onder de huid rondkruipen is een typisch kenmerk van deze psychose.”

 2. Ja, die Freud was wel een beroemde psychiater, maar volgens mij was die man zelf niet goed snik. Triest eigenlijk dat toentertijd in Wenen zowat iedereen idolaat van hem schijnt te zijn geweest en niet van zijn tijd- en landgenoot Steiner.

  1. Lieden als Freud met mens- en wereldbeelden met een hoge impact markeren historische kruispunten, Ridzerd. Zo was er in de zestiger van de daarop volgende eeuw (20e eeuw) in Amerika een psycholoog die uitgroeide tot een soort van hogepriester van drugsgebruik: Timothy Leary (Wikipedia). Leary en een aantal anderen van zijn generatiegenoten voelden zich kennelijk meer aangetrokken tot zekere denkbeelden van Aleister Crowley (zwart magiër) dan van diens tijdgenoot Rudolf Steiner.
   Amazing Timothy Leary Interview
   Timothy Leary: I carried on Aleister Crowley’s work
   Timothy Leary: High Priest of LSD – USA (Documentaire levenseinde en levensoverzicht Timothy Leary)

   1. Ja, die Timothy Leary heb ik wel eens van gehoord. De Moody Blues hebben meen ik een lied waarin de zin voorkomt : ‘Timothy Leary is dead’, maar hoe dat lied heet, ben ik vergeten.
    Lees jij al die links zelf allemaal, John? Ik vind het wel veel, hoewel het natuurlijk wel zin heeft om ze hier neer te zetten. Maar ik lees lang niet alles.

   2. Leary was een spokesman en inspirator voor een aantal mensen, een regelrechte propagandist. De essentie van waarnaar ik verwijs neem ik inderdaad door Ridzerd.

   3. Nog even iets over Timothy Leary, Aleister Crowley en Rudolf Steiner, Ridzerd. Crowley gebruikte drugs, legde zich toe op allerlei inwijdingen en rituelen en voelde zich aangetrokken tot het duistere en kwaadaardige. Bekend is zijn ‘mantra’: doe wat je wil’. Dit sloeg natuurlijk aan in de (anarchistische) zestiger jaren. Leary merkte daarbij ook vaak op: ‘denk voor je zelf’ en ‘creëer zelf’. Dat klinkt op zich niet verkeerd natuurlijk. Zelf denken en zelf scheppen vormen fermenten van Steiners basiswerk Filosofie der Vrijheid.

    Maar vergelijk inhoudelijk het ‘doe wat je wil’ van Crowley met een ‘doe wat je wil’ van Steiner. Een wereld van verschil, een levensgrote wereld. Bovendien was Steiner geen drugsgebruiker. Een weg van weerstanden gaan, zie ook dit commentaar van jou vandaag, of een weg gaan of kiezen waarbij weerstand goeddeels wordt vermeden; dit dus in welbegrepen of onbegrepen vrijheid.

 3. Fred

  Dag lezers,

  interessant is dat bij de sterkere drug (cocaïne) er slangen kunnen verschijnen: letterlijk eten slangen graag muizen!
  In de beeldentaal staat de slang (of draak) voor onze materiële wereld met al zijn verleidingen. In de wereld van de verleidingen gaat het uiteindelijk om een strijd op leven en dood. De vraag die aan de mens gesteld wordt door de muizen (alcohol) of de slang is: Mens, wat is je uiteindelijke doel? Ten prooi vallen aan teveel genot, steeds verder weg willen lopen van allerlei angsten? Dat kan de bedoeling van het leven niet zijn.
  Innerlijk het eigen leven zinvol vormgeven is al een mooi begin voor een andere koers: mens ken u zelve!

  Groeten Fred.

 4. Hoofdstuk 8 in het boek ‘In plaats van IK; de verborgen werking van drugs’ beschrijft Ron Dunselman uitgebreid en gedetailleerd de geschiedenis en de werking van cocaïne, ook vanuit antroposofische gezichtspunten. Pag. 211 t/m 235.
  Citaat: ‘het stadium van de psychose (als 4e stadium van intoxicatie bij verslaving) wordt gekenmerkt door angstige paranoïde waanideeën. Er zijn parasieten- maar ook betrekkings- en achtervolgingswanen. Deze worden vaak begeleid door visuele, gehoors- en soms ook reukhallucinaties. Vooral de visuele hallucinaties treden in combinatie met achtervolgingswanen het meest op de voorgrond……..
  Willen we deze hallucinaties duiden, dan kunnen we deze beschouwen als uit de organen van het fysieke lichaam loskomende etherkrachten, die in het astrale lichaam dringen en aldaar tot beeld worden. Insecten, slangen, parasieten enz. zijn in deze zin te zien als dierlijke (astrale) beelden voor de uit bepaalde delen van het fysieke lichaam losschietende etherkrachten (bijvoorbeeld slangen als beeld voor de bloedvaten, insecten en parasieten mogelijk als beeld voor zenuwknopen enz.)……..en verder.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s