Weerstanden/Krachten

De mens moet zich zijn kracht verwerven doordat hij weerstanden in de fysieke wereld stuk voor stuk overwint. In feite hebben we al onze krachten verworven doordat we in vroegere levenslopen allerlei weerstanden (Duits: dies oder jenes an Widerständen) hebben overwonnen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn 26 januari 1909 (bladzijde 213-214)

P.S. Zo ziet men maar weer hoe waar oude, bekende spreuken als de volgende zijn:

Tegenslag is nodig, je wordt er sterker door.

Een eik groeit door weer en wind, een mens door tegenslagen die hij overwint.