Aardbeving – Kan het voorspeld worden?

De occultist heeft zeer zeker de mogelijkheid om een tijdstip aan te geven. Nu is echter de vraag of zulke tijdsaanduidingen gegeven kunnen worden, gegeven zouden mogen worden? Dan zal het inderdaad voor wie de occulte geheimen uiterlijk bekijkt, bijna vanzelfsprekend klinken, dat het in zeker opzicht met ja zou kunnen worden beantwoord. En toch, de zaak ligt zo dat ten aanzien van dergelijke gebeurtenissen eigenlijk in beginsel ten hoogste maar twee tot drie keer in elke eeuw daadwerkelijk vanuit de initiatieplaatsen iets kan worden voorspeld. Want u moet bedenken dat deze dingen met het mensheidskarma samenhangen en dat deze dingen, als ze bijvoorbeeld afzonderlijk vermeden zouden worden, dan op een andere plaats in een andere vorm aan de dag zouden moeten komen. Door de voorspelling zou aan het feit niets veranderen. En bedenk wel op wat voor een vreselijke wijze in het karma van de gehele aarde zou worden ingegrepen, als menselijke maatregelen zouden worden genomen tegen zulke gebeurtenissen!

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn 1 januari 1909 (bladzijde 181)