Als je gezond bent, dan ben je rijk, maar rijkdom is niet gezond

Een slechte gewoonte in een vorig leven is een oorzaak voor ziekte in het volgende leven, een goede gewoonte is een oorzaak voor gezondheid. […] Men kan zien hoe de aanleg van een mens voor infectieziekten op deze wijze verkregen wordt. We weten dat iemand naar alle mensen en alle plaatsen kan gaan, waar epidemieën of besmettelijke ziekten heersen, zonder dat hij gevaar loopt deze ziekten op te lopen. Een ander hoeft zogezegd maar over straat te lopen en wordt meteen aangestoken. Het hangt van zijn dispositie af of hij wordt besmet of niet. Nu weten de ingewijden zeer goed dat de aanleg, die naar infectieziekten leidt, berust op een in het voorgaande leven grote egoïstische hebzucht, die op zelfzuchtige wijze eraan denkt voor zichzelf rijkdommen te verzamelen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 97 – Das christliche Mysterium – Stuttgart 14 maart 1906 (bladzijde 253)

12 gedachtes over “Als je gezond bent, dan ben je rijk, maar rijkdom is niet gezond

 1. Ik begrijp dat Rudolf Steiner het hier in verband met de ‘ausgeprägten egoistischen Erwerbssinn’ slechts heeft over ‘Infektionskrankheiten’ (infectieziekten) en niet over andere ziekten. Hoewel hij in algemene zin wel spreekt over ‘Was nun in den Ätherleib durch ein Lebensdasein hineingelegt wird, erlangt im darauffolgenden im physischen Leib seinen Ausdruck. Eine schlechte Gewohnheit im vorhergehenden Leben ist eine Ursache zur Krankheit im nächsten, eine gute Gewohnheit ist natürlich eine Ursache zur Gesundheit’.
  Een ‘gezonde’ leefwijze in dit leven is dus in algemene zin geen garantie voor het uitblijven van ziekte in dit leven. Mogelijk wel voor het volgende leven, hoewel hij met betrekking tot bijvoorbeeld lepra (verder op in deze voordracht) ook spreekt over ‘Es gibt auch in bezug auf Krankheiten ein Volkskarma’. De aanleiding om ondanks een ‘gezonde’ leefwijze in dit leven ziek te worden kan dus in een vorig leven liggen.
  Ik ben er benieuwd naar hoe de verbanden kunnen liggen tussen ziekten aan zenuw-zintuigstelsel, bloedsomloop-ademhalingsstelsel en stofwisselingsstelsel en leefwijzen e.d. in een vorig dan wel ten opzichte van een volgend leven. Steiner zal daar vast wel iets over hebben gezegd.

  1. Morgen heb ik een citaat waarin Steiner iets zegt over de samenhang tussen materialisme en nervositeit. In het boek Openbaringen van het karma schrijft hij het een en ander over verschillende ziekten als cholera, malaria, difteritis, mazelen en ook over tuberculose en longontsteking, meen ik.
   Die uitdrukking ‘ausgeprägten egoistischen Erwerbssinn’, wist ik niet goed te vertalen, ik heb er maar grote, egoïstische hebzucht van gemaakt.

 2. Lijkt mij bij benadering geen verkeerde vertaling. ‘Sich erwerben’ betekent ‘zich verwerven’, ‘verkrijgen’; ‘ausgeprägt’= ‘uitgesproken’, ‘geprononceerd’.
  Ik type bij een woord in een vreemde taal vaak het woord in, de vreemde taal en ‘Nederlands’. Dan krijg je vertalingsswebsites.
  Bijvoorbeeld: erwerben Duits Nederlands en dan wijst het zich verder wel.

 3. ‘Uitgesproken’, dat lijkt mij inderdaad het goede woord. Stond niet in mijn papieren woordenboek en ook niet in enkele internet woordenboeken.
  Ik zal die methode die je hier noemt voortaan eens proberen.

 4. leonieheine

  Ik heb zeer veel moeite met deze uitspraken!!!Dus iedereen met een infectie….nee dit vind ik echt te kort door de bocht…er zijn uitspraken die ik zeer gevaarlijk ook vind,iemand krijgt een stempel opgedrukt infectie dus…..in India is het ook karma als je bij de lagere kaste behoord …nee hier kan ik persoonlijk niets mee .

  1. Ja, dat is wel een nadeel van het plaatsen van korte citaten en fragmenten, dat het altijd onvolledig is en dat men daardoor ook wel eens een enigszins verkeerde indruk kan krijgen van wat er geschreven wordt. Je moet er wel rekening mee houden, dat Steiner hier spreekt van aanleg voor infectieziekten. Men moet echter niet zonder meer, als iemand een infectieziekte heeft, de conclusie trekken dat die persoon dan in een vorig leven wel hebzuchtig zal zijn geweest. Dat zou inderdaad gevaarlijk zijn en mensen een stempel opdrukken.

 5. @Leonie
  Iemand kan veel moeite hebben met bepaalde uitspraken en er persoonlijk niets mee kunnen. Het is dan de vraag of dit aan de inhoud en de diepere betekenis van de uitspraken ligt. Dat kan natuurlijk zo zijn. Het kan ook zijn dat ze bij een eerste lezing, een eerste indruk, weerstand of zelfs afschuw oproepen (dat gold voor mij ook) en na herlezing en zorgvuldige bestudering, ook van de gehele voordracht, meer rust brengen in het gemoed. dat gebeurde bij mij wel.
  Ik voel mij in dit leven met mijn huidige zelfkennis niet verantwoordelijk voor een eventuele ongezonde of hebzuchtige leefwijze in een vorig leven. Het zij zo indien dit verband kan worden gelegd. Een stempel voel ik niet. Wel kan ik ervoor zorg dragen (vanuit de samenhang die Steiner schetst) dat ik in mijn huidige leven door een zo gezond mogelijke leefwijze voorwaarden schep voor het voorkomen van een ziekte in mijn verdere leven, dan wel ook mogelijk voor ziekten in een volgend leven.
  Ik zie het gevaarlijke niet zo. Wel de opgave naar de toekomst om het goede te doen vanuit inzicht, overzicht en doorzicht.

 6. leonieheine

  Je bent verantwoordelijk voor je uitspraken en lieden, de farizeeërs onder ons,zullen dit letterlijk en rechtlijnig gaan interpreteren.In die zin vindt ik persoonlijk dat je voorzichtig moet zijn met zulke uitspraken.Dat ik nu voor een volgend leven heel braaf hier om moet zijn?
  Dat is een ontwikkeling.De schaduw bestrijd je door hem te kennen en dan Frans …inderdaad door eerst de ervaring,inzicht,overzicht en doorzicht .
  Ik zal mijn schaduw niet af kunnen werpen zonder deze ontmoeting en daar zit tevens weer liefde voor de vrijheid van elk wezen in om deze schaduw vrij te kunnen maken.

  1. Nu ja, je hebt zeker wel gelijk, dat lieden met zulke dingen aan de haal kunnen gaan, men moet dus ook zeker rekening houden met het “kamp van de tegenstander”. Maar aan de andere kant kan men ook weer niet overal rekening mee houden. Ik probeer al zo veel mogelijk typisch antroposofische termen als astraallichaam, etherlichaam, geestzelf, atma enz. te vermijden, want dan denken veel lezers meteen al: wat is dit voor raar geleuter. Dat houdt echter wel in dat ik zowat drie kwart van het werk van Steiner al niet kan plaatsen, want dergelijke termen komen zeer veel voor. Als ik dan van wat er nog overblijft ook al zowat niets kan plaatsen, dan kan ik wel ophouden. Men kan het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken. Wat iemand ook maakt of schrijft, er zullen altijd mensen zijn die het niks vinden.

   1. leonieheine

    Jij hoeft je daarvoor niet verantwoordelijk te voelen…dit is toch juist bedoeld om inzicht te verkrijgen en het is juist fijn dat er dan een dialoog op gang kan komen..Ik heb het niet bestudeerd zoals Frans dat wel heeft gedaan.Ik lees dit stukje van een blijkbaar groter geheel.

 7. Haike

  Mijn oude huisarts Arie Bos, zegt dat een ziekte als kanker bijna altijd terug te voeren is, op een vorige incarnatie. Zelf ben ik ervaringsdeskundige op dat gebied. Wat ik weet van mijn vorige incarnatie’s maakt die bewering heel aannemelijk voor me. Wat ik in deze incarnatie voor mijn kiezen heb gekregen durf ik wel toe te schrijven aan die vorige.

  Zo’n ziekte doormaken heeft overigens niet alleen negatieve kanten, voor mij zijn er ook hele positieve zaken uit voor gekomen.
  Het slaat dus niet alleen op infectieziekten.

  Als je nu braaf probeert te zijn, opdat je volgende incarnatie dan een betere wordt, zal dat niet werken, Steiner is daar heel duidelijk over.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s