Het mag niet te moeilijk worden

De waarheden van de religieuze documenten zijn uit de diepten van de Wijsheid voortgekomen. Maar dan komen er veel mensen die zeggen: U geeft ons hier een ingewikkelde zaak, wij willen het evangelie eenvoudig en ongecompliceerd hebben. De grote waarheden mogen niet complex zijn. – In zeker opzicht hebben deze mensen gelijk, maar niet alleen het eenvoudige, ook het diepere (Duits: weisheitsvolle) denken moet de hoogste waarheden kunnen vinden. Het standpunt van waaruit wij deze dingen beschouwen kan niet hoog genoeg zijn. Het standpunt van het gemak moeten wij in de toekomst steeds meer verlaten, om met ernst in de diepste inzichten door te dringen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 97 – Das christliche Mysterium – Keulen 8 maart 1907 (bladzijde 134)