Het egoïsme: een krachtig beschermingsmiddel

Het egoïsme is een kracht die niet door de goden in de mensennatuur is geplant, opdat de mens ze zonder meer zou verloochenen of ontkennen. Het egoïsme behoort zelfs tot de meest wezenlijke dingen, waardoor de mens werkt. Als we de redenen voor het egoïsme zoeken, als we ons afvragen: Waarom hebben de goden, de goede goden, de mensen de zelfzucht ingeplant? – aangezien dit zo iets afschuwelijks is naar de mening van veel mensen -, dan krijgen we vanuit de geesteswetenschap het antwoord, dat het egoïsme een zeer krachtige bescherming is tegen wat er met de mensen in de wereld zou gebeuren, als hij deze zelfzucht niet zou hebben. Weet u wat de mensen het beste er tegen beschermt om bepaalde zeer slechte krachten te gebruiken, waarvan we zo meteen zullen spreken? Het zou gemakkelijk zijn voor iemand, die zelf zwarte magie zou willen bedrijven, een mens als leerling aan te nemen en deze leerling bepaalde handelingen en werkwijzen van de werkelijke zwarte magie bij te brengen: hij zou in de meest verschrikkelijke wijze in de wereld kunnen werken. De meesten zouden dat echter niet zonder meer doen. En weet u waarom niet? Om de eenvoudige reden, dat zij bang zijn, dat ze voor hun eigen persoonlijkheid bevreesd zijn. Ze bespeuren een weinig van de gevolgen in de geest en ze zijn daar zelfzuchtig bang voor. En dat is zeer goed, dat zij bevreesd zijn en daarom van die zaken weg blijven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 101 – Mythen und Sagen Okkulte Zeichen und Symbole – Berlijn 21 oktober 1907 (bladzijde 119-120)

PS. Dit is toch eigenlijk prachtig. Want iedereen beweert immers altijd dat het egoïsme een groot kwaad is in de wereld en ook Steiner zelf zegt vaak genoeg dat het egoïsme de wortel is van alle kwaad en ellende in de wereld. Maar ik zou wel eens willen weten, wie er ook op het idee kwam dat het egoïsme tegelijk een machtig beschermingsmiddel is tegen het allergrootste kwaad in de wereld?

Zie ook: Ellende, nood en armoede