Opvoeding/Zelfopvoeding

In feite is er op geen enkele trap een andere opvoeding dan zelfopvoeding. […] Iedere opvoeding is zelfopvoeding. En we zijn eigenlijk als onderwijzer en opvoeder alleen de omgeving van het zichzelf opvoedende kind. Wij moeten slechts voor de meest gunstige omgeving zorgen, zodat het kind zich aan ons zich zo opvoedt, zoals het zich door zijn innerlijk lot ontwikkelen moet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 306 – Die pädagogische Praxis – Dornach 20 april 1923 (bladzijde 131)

PS. Steiner bedoelt hier met ‘omgeving’ vooral het gedrag en het voorbeeld dat de opvoeders, ouders en anderen aan het kind laten zien. Niet alleen in daden en woorden, maar ook in gedachten en gevoelens. Ik hoop hier de komende dagen nog meer citaten over te plaatsen.

Denk ook aan de prachtige oneliner van Krishnamurti: Voed jezelf op en laat je kinderen met rust.

Krishnamurti 1895-1986