Catastrofale tijd

Ik wees erop (in de voordracht van 19 februari in Amsterdam), dat deze bovenzinnelijke inzichten slechts bereikt kunnen worden doordat de mens bepaalde in zijn ziel in aanleg aanwezige vermogens tot ontwikkeling brengt. Van deze vermogens wil men tegenwoordig in brede kringen van onze beschaafde mensheid evenwel nog niets weten. Maar juist hierop, dat men van deze vaardigheden niets wil weten, berust het voor ieder bemerkbare catastrofale van onze tijd.

Bron: Rudolf Steiner – GA 297a – Erziehung zum Leben – Amsterdam 28 februari 1921 (bladzijde 45)