Hoogst eigenaardig

Dat een overledene in de geestelijke wereld leeft wil nog niet zeggen, dat hij ook iets van deze geestelijke wereld weet, hoewel hij die zien kan. Wat in de geesteswetenschap wordt verworven, dat wordt alleen op de aarde als kennis verworven, het kan niet in de geestelijke wereld verworven worden. […] Dat is een belangrijk geheim van de bovenzinnelijke werelden, dat men in deze zijn kan, ze waarnemen kan, maar dat wat als weten over de spirituele werelden noodzakelijk is, op aarde moet worden verworven.

Bron: Rudolf Steiner: GA 140 – Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt – Bergen 10 oktober 1913 (bladzijde 338)

P.S. Hoogst eigenaardig eigenlijk: op aarde moet men begrip verwerven van een wereld die men niet ziet, omdat men anders na de dood niets begrijpt van de wereld die men dan wél ziet. Men valt bij de antroposofie van de ene verbazing in de andere.