In de lucht zwevende nonsens

De dwingende macht van vele meningen, welke men op grond van “vaststaande wetenschappelijke ervaringen” heeft opgebouwd, is voor menigeen zo groot dat hij totaal niet anders kan dan het in een boek als dit weergegevene voor in de lucht zwevende nonsens te houden. De schrijver hoeft zich hierover geen enkele illusie te maken. Het is immers begrijpelijk dat men er gemakkelijk toe zal komen om van iemand die spreekt over bovenzintuiglijke kennis, onweerlegbare bewijzen te verlangen voor wat hij aanvoert. Men vergeet echter daarbij te bedenken, dat men zich daarmee overlevert aan misleiding. Want men verlangt dan – weliswaar zonder er zich bewust van te zijn – niet de op de zaak zelf betrekking hebbende bewijzen, maar bewijzen welke men zelf als juist erkennen wil of tot het erkennen waarvan men in staat is.

Bron: Rudolf Steiner – Theosofie (bladzijde 15) – GA 9 (bladzijde 4)