Metamorfose van krachten

Ik hoef wel niet te zeggen dat het volledige onzin zou zijn, als iemand uit het zojuist gezegde (zie de blogs van 29 en 30 april en 1 mei) de conclusie zou trekken: ‘Dus jij stelt dat alleen een schurk voorwaarts kan komen in de spirituele wereld.’ Dat zou een totale miskenning zijn van wat hier gezegd is. Want alleen doordat de eigenschappen in de zintuiglijke wereld gebruikt worden zijn ze slecht, terwijl ze meteen een metamorfose doormaken als ze in de geestelijke wereld gebruikt worden. Wie zo’n tegenwerping zou maken, lijkt op iemand die zou zeggen: ‘Jij beweert dus dat het heel goed is, als de mens de kracht ervoor heeft, een klok kapot te slaan?’ Zeker is het goed dat hij deze kracht heeft; hij hoeft die kracht echter niet te gebruiken om de klok kapot te slaan. Als hij het voor het heil van de mensheid gebruikt, dan is het een goede kracht. En in deze zin moet men zeggen: De krachten welke de mens in het kwaad laat uitkomen, zijn alleen op deze plaats slecht; op de juiste plaats juist gebruikt, zijn het goede krachten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 63 – Berlijn 15 januari 1914 (bladzijde 250-251)