Waardoor komt het kwaad in de wereld?

Waardoor komt het kwaad in de wereld? Waardoor is de zogenaamde misdaad in de wereld? Dat bestaat doordat de mens zijn betere natuur, niet de slechtere, onderduiken laat in het fysiek-lichamelijke, dat als zodanig niet slecht kan zijn, en daar de eigenschappen ontwikkelt die niet in het fysiek-lichamelijke thuishoren, maar die juist in het geestelijke thuishoren. Waarom kunnen wij mensen slecht zijn? Omdat we geestelijke wezens zijn kunnen! Omdat wij in de situatie moeten komen, zodra wij ons in de geestelijke wereld inleven, die eigenschappen te ontwikkelen, die tot slechtheid worden als we ze in het fysiek-zintuiglijke leven gebruiken. Laat u de eigenschappen die zich in wreedheid, in valsheid of nog andere in de zintuiglijke wereld uitleven, laat u de ziel zich van hen doordringen en ze in plaats van in de fysiek-zintuiglijke wereld zich uitleven in de geestelijke wereld, dan zijn ze daar de ons verder brengende, de ons vervolmakende eigenschappen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 63 – Berlijn 15 januari 1914 (bladzijde 247)