Het kwaad is het van een ander plan naar beneden verplaatste goede

In de loop van de menselijke evolutie ontwikkelen zich op het aardse plan de impulsen van goed en kwaad. Waardoor ontwikkelen zich deze impulsen? Doordat bepaalde krachten die eigenlijk in de hogere geestelijke wereld thuishoren, hier beneden in de fysieke wereld misbruikt worden. Zouden dieven hun diefinstincten, moordenaars hun moordinstincten, leugenaars hun lieginstincten gebruiken om, in plaats van ze op het fysieke vlak uit te leven, hogere krachten te ontwikkelen, dan zouden ze zeer bijzondere hogere krachten vormen. De fout ligt in het feit dat ze de krachten, die ze ontwikkelen, niet op het juiste gebied ontwikkelen. Het kwaad is het van een ander plan naar beneden verplaatste goede. Daardoor is de mens, die een dief of een moordenaar of een leugenaar is, vanzelfsprekend niet beter. Maar men moet deze dingen begrijpen, anders komt men er niet achter en vervalt men onbewust aan deze gevaren.

Bron: Rudolf Steiner – GA 174 – Dornach 1 januari 1917 (bladzijde 22)