Bedroevende onlogica

De helderziende voelt onlust bij het onlogische, vreugde en innerlijke rust bij het logische. […] In het bijzonder bij het lezen van kranten voelt de geestesonderzoeker een diepe droefenis, want juist in de dagbladen vindt men dikwijls de onlogica in persona. Toch moet men – selectief – de krant lezen om met de wereld in contact te blijven. Men moet het niet zo doen als die professor in de Chinese taal, die op een dag zeer opgewonden tegen zijn collega’s zei: Zonet hoor ik – het was in de jaren 1870-1871 – dat Duitsland sinds een half jaar in oorlog met Frankrijk is, ik lees immers alleen de Chinese kranten.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – München 18 november 1911 (bladzijde 147-148)