Pedagogie – Anekdote

Op 8 december 1994 overleed Erica von Baravalle (geb.: Smith). Zij was van Ierse afkomst en wilde leerkracht worden. Ze leerde de leraren kennen die later de eerste Steinerschool in Engeland zouden stichten, en woonde voordrachten van Rudolf Steiner bij, zowel in Torquay als in London. Tijdens een van die voordrachtenreeksen over pedagogie deed zich het volgende voor.

Op een namiddag liet Rudolf Steiner verstaan dat hij vóór het begin van de volgende voordracht over pedagogie een belangrijke mededeling zou doen. Iedereen zat al klaar met zijn notitieboek. Rudolf Steiner stond vooraan en begon het papiertje van rond een stuk krijt te doen – alsof hij op bord ging verduidelijken wat hij zou zeggen. Hij hield het stukje papier tussen de vingers en keek rond om de papiermand te vinden. Maar er was geen papiermand (waarschijnlijk wist hij dat al wel). Een deelnemer sprak:”Gooit u dat papiertje maar rustig in de hoek, Herr Doktor, wij zullen dat achteraf wel opruimen”. Maar Rudolf Steiner liet een papiermand halen en liet er heel ostentatief het papiertje in dwarrelen. De pennen die klaar gehouden werden om te noteren zakten al terug. Dan sprak Rudolf Steiner: “Wat ik wil zeggen, is het volgende: u mag nog zo veel pedagogische kennis hebben; als u echter het krijtpapiertje op de grond laat vallen in plaats van in de papiermand, dan heeft al uw kennis niet de minste waarde!”

Overgenomen uit tijdschrift De Brug