Dromers/fantasten/moderne inquisitie

Tegenwoordig is het niet meer gebruikelijk dat men ketters zo behandelt als in de tijd dat Giordano Bruno werd verbrand, althans niet in alle delen van de wereld; maar iets anders is daarvoor in de plaats gekomen. Men beschouwt degenen die tegenwoordig iets zeggen, dat direct in tegenspraak is met het geloof van hen die in hun hoogmoed de top van alle wereldbeschouwingen menen te hebben verworven, als fantasten, als dromers, of zelfs nog erger. Dat is de huidige wijze van inquisitie in onze gebieden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 58 – München 5 december 1909 (bladzijde 52)