In de Koran staat veel meer over Jezus Christus dan een moderne dominee denkt

Gaan we als missionarissen naar verre landen, of ook naar inheemse mensen, en willen we hen de Jezus-dienst opleggen met een of andere geloofsbekentenis, dan zullen ze ons niet begrijpen, aangezien wat deze mensen weten, vaak zelfs uitsteekt boven wat door deze of gene zendeling gebracht wordt. Want ik zou wel willen weten wat bijvoorbeeld een Turk zou zeggen, als een moderne Protestant hem de Christusopvatting zou willen leren, die hij als moderne protestantse dominee heeft, deze Christusbeschouwing, welke beweert – bij de nieuwere protestantse dominees is dat immers al het geval – nu ja, dat er een Socrates was, daarna een die wat meer was dan Socrates: de Christus, de mens, weliswaar een bijzonder mens, maar gewoon een mens, of de verwarde dingen die verder tegenwoordig over Christus in het nieuwere Protestantisme gezegd worden. De Turk zou hem zeggen: Wat, zoiets vertel jij, en jij wilt Christen zijn? Lees eens in de Koran, soera 19: daar staat veel meer over Christus dan wat jij ons vertelt! De Turken weten namelijk veel meer over Jezus Christus, als wat de moderne protestantse dominees over Christus brengen, omdat in de Koran veel meer staat, omdat de Christus Jezus veel meer aan de goddelijkheid naderbij gebracht wordt in de Turkse geloofsbelijdenis dan in de nieuwere protestantse geloofsbelijdenis. Dat weet men alleen niet, omdat men er tegenwoordig nog weinig toe komt de religieuze documenten werkelijk te lezen en men oppervlakkige rommel lezen wil over alle mogelijke religies.

Bron: Rudolf Steiner – GA 172 – Dornach 27 november 1916 (bladzijde 219)