Jules Sauerwein/Rudolf Steiner

Het trof me (Herbert Hahn) diep toen – het was reeds na de do0d van Rudolf Steiner – de uitspraak van een bekend journalist in de pers verscheen. Het was de Franse journalist Jules Sauerwein. Op een dag vroeg men hem, die over de hele wereld gereisd had en met honderden vooraanstaande tijdgenoten in aanraking was gekomen, welke persoonlijkheid de meeste indruk op hem gemaakt had. Hij aarzelde geen moment met zijn antwoord: ‘Van alle koningen, vorsten, presidenten, ministers, geleerden, kunstenaars, schrijvers en prominente figuren uit het bedrijfsleven, die ik in de loop van de tientallen jaren in mijn beroep heb leren kennen, heeft nièmand zo’n diepe indruk op me gemaakt als de Duitse filosoof Rudolf Steiner.’

Bron: Herbert Hahn – Rudolf Steiner, zoals ik hem gekend heb

Toen ik op internet op zoek was naar een foto van Jules Sauerwein – die ik niet vond – trof ik deze foto van Steiner aan. Het is vermoedelijk een vrij onbekende foto, want ik heb deze nooit eerder gezien. De vrouw er naast is waarschijnlijk Marie Steiner-Von Sivers.