Drieledigheid van lichaam en ziel

Ik kan het slechts aanduiden, de tijd zou niet voldoende zijn om een uitvoerige beschouwing in alle details te geven -, maar we moeten zeggen: Naar de lichamelijke kant hangt het drieledige zielenleven – het voorstellingsleven, het gevoelsleven, het wilsleven – met het gehele lichaam, niet enkel met een deel van het lichaam, niet enkel met het zenuwgestel, maar met het gehele lichaam samen; want het gehele lichaam is daarbij betrokken met zijn drie organische geledingen: het zenuw-zintuigleven, het ritmisch stelsel, het stofwisselingsysteem. Ons zielenleven staat niet op eenzijdige wijze alleen met ons zenuwgestel in verbinding, maar de gehele ziel vindt haar uitdrukking in het gehele lichaam. Dat is een resultaat waartoe de geesteswetenschap in haar onderzoekingen voert: dat het denk-, het gevoels- en het wilsleven haar tegenhangers hebben aan de kant van het lichaam.

Bron: Rudolf Steiner – GA 072 – Bazel 23 november 1917  (bladzijde 135)