Rudolf Steiner – Zelf zien is voor een enkeling, het begrijpen kan iedereen

Erkent men in zijn eigen lichamelijk-zintuiglijk wezen niet, dat een geesteszielenwezen zich vanuit een geestelijke levensvorm zo gemetamorfoseerd heeft, dat het tot verschijning in de fysiekzintuiglijke wereld geworden is, dan moet men ook gesloten blijven voor het begrip dat de Christusgeest uit geestelijke werelden in de fysieke wereld is verschenen.

Het moet steeds weer benadrukt worden dat niet het zienende kennen zelf bij ieder individu in aanmerking komt, maar het gevoelvolle begrijpen van het door helderziende waarneming onderzochte. Het schouwende kennen veroveren zich enkelen. Het gefundeerde begrijpen is voor ieder mogelijk.

Bron: GA 025 –  Drei Schritte der Anthroposophie:  Philosophie, Kosmologie, Religion – Dornach september 1922 (bladzijde 55)