Rudolf Steiner – Levenstableau, slaaptoestand, kamaloka

Als de mens door de poort van de dood gaat, beleeft hij gedurende korte tijd een terugblik op zijn gehele aardeleven (zie:  Lebenstableau). Dan volgt de tijd van een soort slaaptoestand. En de mens ontwaakt dan na enige maanden of jaren in het kamaloka (zie: Astralplan). Het ontwaken in het kamalokaleven bestaat eruit dat wij met drie maal zo hoge snelheid het aardeleven terugbeleven. En in het begin van het kamalokaleven verschijnt er voor ieder mens een zeer belangrijke gebeurtenis. Een spirituele individualiteit toont ons alles wat wij zelfzuchtig gedaan hebben in het laatste leven, als een soort register van alles dat we gezondigd hebben. Hoe aanschouwelijker u zich deze gebeurtenis voorstelt, hoe juister u het zich voorstelt: alsof werkelijk aan het begin van het kamalokaleven zo’n gestalte met de lijst van ons aardse leven voor ons staat. De meeste mensen die tot de Europese vorming behoren, ontwaren in deze gestalte Mozes (zie Moses).

Bron: GA 130 – Milaan 21 september 1911 (bladzijde 46)

PS.  Ik moet zeggen dat ik ten hoogste verbaasd ben over deze passage. Ik heb toch vrij veel van Steiner gelezen, maar nooit eerder ben ik tegengekomen dat er tussen het zogenaamde levenstableau en het kamaloka een soort tussentoestand van enkele maanden of jaren is, waarin de mens eens goed uitslaapt en dat daarna Mozes ook nog op bezoek komt.