Rudolf Steiner – Antroposofie en socialisme (9) – Materialistische denkwijze/spiritueel inzicht

Het is ongelukkig dat in deze tijd waarin sociale kwesties zo nijpend zijn, tegelijk een materialistische denkwijze de massa, en vooral haar leiders in de greep heeft. Alleen in het licht van een idealistische, geestelijke manier van beschouwen kunnen de maatschappelijke vraagstukken gedijen. Onder invloed van het materialistische denken hebben de karaktereigenschappen van de leidende persoonlijkheden in onze tijd zich ontwikkeld, zodat niemand meer de hogere wetten van de menselijke natuur begrijpen wil, dat niemand meer werkelijk leren wil wat boven de louter zintuiglijke realiteit uitgaat. Maar niemand kan een werkelijk gunstige invloed op het lot van de mensheid uitoefenen, die niet weet welke de ware wetten van dit lot zijn. En het geestelijk inzicht is de weg om deze wetten te leren kennen. Het is de weg om de zielen van degenen die de materiële ontwikkeling richting willen geven, met de juiste gezindheid te doordringen. Zoals een smid niets aan zijn gereedschap heeft, als hij de werking ervan niet kent, zo baten de “wereldgelukkigmakers” alle economische maatregelen niet, als zij niet vanuit hun ziel toegang winnen tot de mensenzielen.

Wordt vervolgd

Bron: GA 034 –  GRUNDLEGENDE AUFSÄTZE ZUR ANTHROPOSOPHIE UND BERICHTE aus den Zeitschriften «Luzifer» und «Lucifer – Gnosis»  (bladzijde 438/439)

Maarten ’t Hart – Mij is depressiviteit geheel vreemd

Wat mij in de symfonicus Mahler (heus, de liederencomponist Mahler vindt in mij een oprechte bewonderaar) vooral tegenstaat, is de inktzwarte, afgronddiepe neerslachtigheid, die met name in de zesde en de negende symfonie haar beslag krijgt. Of liever, nog niet eens zozeer die neerslachtigheid zelf, als wel het zwelgen erin, de overkill, de mahleriaanse onmatigheid. Waarschijnlijk heeft Vestdijk, omdat hij leed aan endogene depressies, in Mahler een verwante ziel bespeurd, een depressieve tweelingbroer. Mij is depressiviteit geheel vreemd, dus ten aanzien van een uiterst belangrijk aspect van het leven van Vestdijk ben ik, anders dan Rudi van der Paardt, die ook aan depressies lijdt, een buitenstaander. Soms kan ik, al komt daar niet weinig voor kijken, een tikje somber zijn, maar diep terneergeslagen ben ik alleen als ik op reis moet. Misschien biedt zo’n kortstondige reisdepressie de mogelijkheid tot empathie met mensen die aan echte depressies lijden, maar mij beangstigt het verschijnsel in hoge mate. Stel dat je ooit zo mateloos depressief zou worden als bijvoorbeeld de met Mahler zo sterk verwante Sjostakovitsj. Die verkeerde voortdurend in de buitenste duisternis. Bij hem werkelijk geen sprankje hoop, geen straaltje licht, geen enkel monter moment. Was dat mijn gemoedstoestand, dan zou ik maar liever meteen morsdood zijn.

Bron: Maarten ’t Hart – Dienstreizen van een thuisblijver (bladzijde 98)