Rudolf Steiner – Antroposofie is geen religie, maar een werktuig voor het begrijpen van religies (2)

De bronnen van de antroposofie liggen niet in de oude geschriften, berusten niet op overlevering. Haar bronnen zijn in de werkelijke bovenzintuiglijke werelden; daar moet men ze vinden en vatten, doordat men zijn eigen geestelijke krachten ontwikkelt, zoals men de wiskunde begrijpt, doordat men de krachten van zijn intellect ontwikkelt. Ons verstand, dat ons dient voor het begrijpen van de zintuiglijke wereld, wordt gedragen door een orgaan, de hersens. Voor het bevatten van de wetten der bovenzinnelijke werelden hebben wij eveneens daarmee overeenkomende organen nodig.

Bron: GA 266a– Berlijn, 1903 of 1904 (bladzijde 107-108)