Rudolf Steiner – Antroposofie is geen religie, maar een hulpmiddel voor het begrijpen van religies (1)

Antroposofie is geen religie, maar een werktuig voor het begrijpen van religies. Zij verhoudt zich tot de oude religieuze documenten ongeveer zoals de wiskundige leer tot de oude documenten welke als wiskundige leerboeken hebben gefungeerd. Men kan de wiskunde begrijpen vanuit de eigen geesteskrachten, de wetten van de ruimte inzien zonder rekening te houden met die oude boeken. Maar als men die ingezien heeft, de geometrische leer in zich heeft opgenomen, dan zal men het oude boek dat voor het eerst deze wetten voor de menselijke geest heeft opgesteld, des te meer waarderen. Zo is het met de antroposofie.

Tweede en laatste deel van dit fragment volgt morgen.

Bron: GA 266a– Berlijn, 1903 of 1904 (bladzijde 107)