Rudolf Steiner – Ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz (3)

En wie steeds weer de mogelijkheid vindt om bij vol bewustzijn niet te denken, die zal zien hoe de helderheid van zijn denken toeneemt, hoe bovendien de slagvaardigheid toeneemt doordat hij niet alleen door de slaap zijn denkorgaan aan zichzelf overlaat, maar doordat hij onder zijn eigen leiding dit denkorgaan zelf laat werken.

Bron: GA 057  – Berlijn 11 februari 1909 (Bladzijde 263)

Ik was van plan nog meer van deze bladzijden te vertalen, maar ik zie er maar vanaf. Wie meer wil lezen, kan de hele voordracht in het Duits vinden in bovenstaande link.