Rudolf Steiner – Gemakzucht

De gemakzucht behoort tot de meest verspreide eigenschappen van de tegenwoordige mensheid. Als wij de vraag stellen : hoe komt het dat de meeste mensen dit of dat niét doen ? Gemakzucht is het. Of we nu de belangrijkste zaken of de onbenulligste beschouwen : gemakzucht is het die het ganse mensenleven doordringt. De hang naar het oude, vertrouwde, het zich niet kunnen losmaken van het oude, dat is een hangen blijven aan de gemakzucht.

Bron: GA 140 – Linz 26 januari 1913