Gerard Reve, een groot schrijver zolang hij maar niet over seks schrijft

Ik ben altijd wel een liefhebber en bewonderaar van de boeken van Gerard Reve geweest, maar ik moet zeggen dat het in de loop der jaren toch minder wordt. Het boek Moeder en Zoon heb ik al jaren in huis en ook verscheidene keren gelezen. Onlangs ben ik er weer eens opnieuw in begonnen. Er staat veel interessants in, met name over zijn schooljaren op het Vossius gymnasium, en dit alles beschreven in de prachtige Reve-stijl met zijn weergaloze, originele humor. Ook de manier waarop hij het communisme op de hak neemt, heb ik altijd erg raak en komisch gevonden.

Maar waar licht is moet schaduw zijn. En die schaduwzijde in zijn boeken vind ik de manier waarop hij over seks schrijft. Hij dacht van zichzelf wel dat hij de grote liefdesschrijver was, maar juist daarin vind ik zijn boeken helemaal niks.

Toen ik ongeveer halverwege het boek aankwam bij de passage waarin hij een zekere Otto, die hij niet eens graag mag maar zelfs minacht, min of meer dwingt tot seks, had ik er schoon genoeg van en dacht ik ‘gadverdamme wat een rotboek’ en heb het in de oud papierbak gedonderd.


Rudolf Steiner – Denk niet te veel

De eerste grondregel voor het studeren van de mens is dat men niet te veel moet nadenken. Dat zal u vreemd voorkomen, maar u zult zo dadelijk wel begrijpen wat ik bedoel. Door nadenken wordt een mens natuurlijk niet zo bijzonder verstandig. Als hij zo loopt te broeien over wat hij gadegeslagen heeft, dan komt er in de regel niet veel verstandigs te voorschijn.

Als men dus de dingen van de wereld wil leren kennen, moet men niet teveel van het nadenken verwachten; dat is niet zo belangrijk. Als de feiten ertoe nopen, moet men nadenken, maar men moet het niet als hoofddoel beschouwen om na het waarnemen van iets daarover te gaan lopen broeien om er achter te komen hoe de zaak zit. Men moet andere dingen bekijken, ze met elkaar vergelijken en een samenhang zoeken. Hoe meer men naar de samenhang zoekt, des te meer wordt men gewaar bijvoorbeeld van de natuur. Al degenen die over natuur hebben lopen nadenken, hebben in de grond niets meer gevonden dan ze al wisten.

Als iemand materialist is dan praat hij ook over de natuur materialistisch, omdat hij het al is. Hij ontdekt niets nieuws. Als iemand idealistisch over de natuur praat, doet hij dat omdat hij tòch al idealist is. Men kan altijd ondervinden dat de mensen door nadenken alleen maar dat vinden, wat ze van te voren al wisten. Op de juiste wijze denken ontstaat pas als men zich eenvoudig door de feiten ertoe laat brengen.

Bron: Gezondheid en ziekte – Dornach 10 januari 1923

It ain’t no use to sit and wonder why
If you don’t know by now
It ain’t no use to sit and wonder why
It will never do anyhow…


Gerard Reve – In een boek hoort leed

In een boek hoort leed. Er moet zeker iemand sterven. Kijk, het leed van anderen, dat lees je het liefst. Je wilt geen boek waarin de personages het allemaal leuk hebben. Die gaat dood,en die ook, en die daar probeert zijn vader te wurgen: dat is het goede boek. Ik bedoel, wilt ú een film zien waarin de mensen een beetje dansen en zeggen dat het leven een feest is? Je moet de ellende beschrijven. Dan zeggen de mensen: dat ben ik. Dus of ze hebben maar één bal, of ze hebben een heel kleine, weet je wel? Dat soort dingen. Het leven zelf. Geen krankzinnigheden of onwaarschijnlijkheden. Ook al is het je overkomen. Aan de kant van de weg moest ik een keer een grote drol, en die rolde van een helling naar beneden, en kwam terecht op een kerel die lag te slapen. Die ontwaakte, vloekte, en kwam overeind om me dood te slaan. Maar hij had maar één been. Zoiets kun je niet opschrijven, dat gelooft niemand.

Context: Het volle leven (bladzijde 255-interview door Arjan Peters in 2001)

Rudolf Steiner – Dankbaarheid

Men kan ook dankbaar zijn als iemand ons een kleine koek geeft, van wie men eigenlijk het geschenk van een grote koek verwacht zou hebben.

Bron: GA 239

Thanks to the lord for the sun up in the sky
For the corn that’s growin’ high
For the child that didn’t die
Thanks to the Lord for the crops and for the farm
For the strenght in my right arm
And for keepin’ us from harm
Thanks thanks thanks thanks thanks to the Lord
For a girl like Emily Jane

Roma zigeuners

Vandaag schoot me weer iets te binnen wat ik een paar jaar geleden op de kijkkast zag en waar ik me toen tranen om heb gelachen. In het programma ‘Goedemorgen Nederland’ was een discussie tussen een soort opperhoofd van de Roma zigeuners in Nederland en een VVD Kamerlid.

Het VVD Kamerlid betoogde dat de Roma zigeuners zich niet goed aanpassen, niet willen werken en maar al te vaak in de criminaliteit terechtkomen.

Wat het Roma opperhoofd daar op antwoordde, weet ik niet precies meer, maar in ieder geval ontkende hij in alle toonaarden dat veel Roma zigeuners op het verkeerde pad terecht komen. Hij had een dochter die wel gestudeerd had en een goede baan heeft en zo noemde hij nog wat voorbeelden.

Waarop het Kamerlid antwoordde: “We hadden onlangs een Roma zigeuner aan de telefoon die zich diep beledigd voelde dat de VVD de Roma’s van criminaliteit beschuldigde. We hebben toen tegen hem gezegd dat enkele VVD-kamerleden binnenkort in een programma over dit onderwerp op de televisie zouden komen. Wij nodigden hem uit om dan ook te komen, dan zou hij gelegenheid krijgen om zijn verhaal uitvoerig te vertellen.
Waarop die Roma zei, dat hij niet kon want hij zat in het huis van bewaring…”