Bob den Uyl – Reizen? Eigenlijk kan je beter thuis blijven.

Geeft het reizen een dieper inzicht in de aard der dingen? Legt het nieuwe gezichtspunten bloot, dienen zich plotseling oplossingen aan voor problemen waar men al tijden vruchteloos mee worstelt? Kortom, wordt men een wijzer en rustiger mens? Ik meen van niet.

Menno ter Braak heeft eens gezegd (gekscherend wellicht, hoewel, eigenlijk was Ter Braak niet zo’n gekscherende jongen) dat je van lezen niet wijzer wordt en alleen maar je ogen verpest. Aanvullend zou ik willen zeggen dat je van reizen niet wijzer wordt en dat het je alleen maar geld, tijd en je gezondheid kost. Iedereen heeft wel eens mensen van lange en verre reizen zien terugkomen, maar heeft iemand bij een dergelijke gebeurtenis ooit wel eens spontaan uitgeroepen: ‘Tjonge, wat is die persoon verstandig geworden?’ Ik weet zeker van niet; veeleer zal men zich, na het aanhoren van eindeloze, verwarde verhalen en het aanschouwen van slaapverwekkende films en dia’s, met enige gêne hebben afgewend onder het mompelen van: ‘Nu, nu, die is er ook niet op vooruitgegaan!’ En terecht, van reizen gaat men nu eenmaal niet vooruit, integendeel, het stompt af; eigenlijk kan je beter thuis blijven.

Bob den Uyl – Verhelderende kronieken – Hoofdstuk 7  (Uit de bundel Het menselijk kunnen staat voor niets).